Mix-R-Beton
Mix-R-Beton
Fejléc

      Mix-R Beton  

  Beton gyártás, beton szállítás,gépi földmunka,

Mixer betonok, Mixer beton forgalmazása

     
Menü
     
Óra
     
Időjárás

hőtérkép

Hőtérkép

UV térkép

UV térkép

széltérkép

Széltérkép

felhőkép

Felhőkép

RADARKÉPEK

A kisképre kattintva megtekinthető a nagyítás!

MÛHOLDKÉPEK

WEBKAMERÁK


· Nyíregyháza
· Debrecen
· Miskolc
· Egyéb

     
Információk

1.

Mix-R Beton Kft.

Cím:

Megye: Pest
Település: 2310 Szigetszentmiklós, Dorottya u. 12.

A cég cégböngészős oldala: http://mix-rbetonkft-c.cegbongeszo.hu

Besorolás

Gyártó

Kisker

Nagyker

Tevékenység, szolgáltatás:

Betongyártás

Termékek:
http://hu.wikipedia.org/wiki/Beton

Tevékenységi ismertető:

Betongyártás és -forgalmazás. Székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Gyári u. 39.

http://www.cegbongeszo.hu/cegek/abc/M-hu-823.htm

 

 

mixerbeton

A mixerbeton a beton legismertebb formája. Az építkezés szinte minden területén feltűnik és használjuk. A mixerbeton, mint nevében is benna van, alkotórészek keveréke: cement, soder és víz. A keverék viszkozitásától függően (azaz hogy mennyi vizet tartlamaz) lehet, földnedves és képlékeny.  Ez utóbbi maga a mixerbeton, melyet mixer gépkocsikkal szállítanak az építkezések helyszínére. Mixerbetont használunk:

 • sávalapok betonozásához

 • szerelőbeton kiöntéséhez

 • a koszorú kiöntéséhez

 • a betonfödém elkészítéséhez

 • járdák, utak készítéséhez.

A mixerbeton otthon is elkészíthető ha rendelkezésünkre áll egy betonkeverő. Ekkor sódert és cementet kell vásároljunk, illetve a keverővízről kell gondoskodnunk.

Rendkívül fontos a mixerbeton minősége, szinte minden feladathoz más és más összetételű betont kell keverni.

A BETON KÉSZÍTÉSE

 

A beton készítése során elsősorban a rendelkezésre álló alapanyagok fajtájából és minőségéből, a megszilárdult beton megkövetelt tulajdonságaiból, a technológiai adottságokból (keverő- és szállítóeszközök, elhelyezési mód, tömörítő eszközök), a várható időjárási viszonyokból és az esetleges különleges kezelési eljárásokból kell kiindulni.

Az alapanyagok fajtája és minősége, valamint a betontól megkövetelt különböző tulajdonságok, alapvetően befolyásolják és meghatározzák a beton megválasztandó összetételét. A technológiai adottságok, az időjárás és a kezelés módja ugyancsak döntően hatnak az összetétel és a keverési arány helyes kialakítására. Alapvető szempont mindig az, hogy a műszakilag megfelelő beton az adott feltételek mellett a leggazdaságosabban, tehát a legkisebb cementfelhasználással és a még alkalmas legalacsonyabb minőségi osztályú cementtel készüljön.

ajzatbetonozás

Ha a szigetelés, vagy a burkolat alá készül az aljzatbeton, annak vastagságával azonos méretű gyalult léceket helyeznek el a helyiség határoló fala mentén, vagy a lejtés vonalában. A betont betöltik vagy belapátolják a lécek közé, elterítik, léccel elegyengetik és ledöngölik.

A beton tömörítése akkor hagyható abba, ha a beton felületén a légbuborékok jelentkezése megszünt, és a felületre feljött cementlé egyenletes réteget alkot. Lécre vagy deszkára tett vízmértékkel kell ellenőrizni a felületet.

Ahol a beton teteje a kívánt síktól eltér, vagy rátöltéssel és újra tömörítéssel, vagy leszedéssel lehet javítani a felület síkján. Ezután kiszedhetők belőle a magasságjelző lécek és a helyük kitölthető betonnal. Sem a kötés ideje alatt, sem még kb. 1 hétig nem szabad járni a betonon, ezért a felületet pallóterítésről kell ellenőrizni és simítani

A beton bedolgozás megszakítása.

A betonozást a műszak végeztével helyesen alakított munkahézaggal kell megszakítani. Gondoskodni kell arról, hogy a beton felülete a megszakítás helyén érdes maradjon. A munka folytatásakor a lekötött betonról a meglazult részeket, valamint az esetleges szennyeződéseket eltávolítjuk és a felületet vízzel átitatjuk.

A beton utókezelése

A bedolgozott betont a kötés ideje alatt minden káros hatástól, különösen a napsütés, az erősen szárító szél, valamint a fagy hatásától gondosan óvni kelt. A friss betont áramló víz, vagy erős zivatar hatásának kitenni nem szabad. A kötés folyamatát ütések, rázkódtatások is károsan zavarhatják. A kész betont a bedolgozás befejezésétől számítva meleg és szeles időben a harmadik, hűvös időben a negyedik órától kezdve legalább hét napon át nedvesen kell tartani olyan mértékben, hogy száraz folt ne mutatkozhassék rajta.

A beton nedvesen tartása

A beton utólagos nedvesen tartása részben a zsugorodás folytán beálló repedések megelőzése, részben a további szilárduláshoz szükséges vízmennyiségbiztosítása céljából szükséges.

A nedvesen tartás módjai:

 • Zárt nedves tér a beton körül, amely a levegő kicserélődését megakadályozza. A beton zsaluzásban tartása és a zsaluzat bőséges locsolása.

 • A beton lefedése nedves homokkal vagy nedves zsákokkal.

 • Elárasztás (víz alá helyezés).

A nedvesen tartásnak a fentieknél tökéletlenebb módja az, ha a kizsaluzott betont cask időközönként locsolják. Száraz, napsütéses meleg időben vagy szél esetén minél sűrűbben kell locsolni. A locsolást sohasem erős vízsugárral, hanem permetezésszerilen kéll végezni, mert a vízsugár energiája a friss betonon rongálódást okozhat.

A betonozáshoz használt mintaállványzat elbontása

Az elbontást akkor szabad megkezdeni, ha a beton már annyira megszilárdul, hogy a szerkezet saját súlyát és az építés közben felhordott terhet biztonsággal elbírja. A mintaállvány használatának szükséges időtartama az időjárástól, a szerkezet méreteitől, a beton minőségétől, a számított és a tényleges teher viszonyától stb. függ. A mintaállványok elbonlásának idejét tájékoztató kockapróbával, vagy roncsolásmentes szilárdságvizsgálattal kell megállapítani. A kizsaluzást az oszlopok, főtartók és fióktartók oldalzsaluzatának ellávolításával kell megkezdeni.

Az oszlopok ás tartók betonjának tüzetes vizsgálata után, ha ezek betonján semmi hiányosságot, vagy csökkent értéküséget nem tapasztalunk, kerülhet sor a teljes kizsaluzásra. Ezt az egymásraható erők sorrendjében végezzük.

A beton behelyezése.

A betonszerkezet mintaüregeit minden tisztátalanságtól gondosan meg kell tisztítani, és a betonozás megkezdése előtt legalább 6 órával a mintadeszkázat belső felületét megfelelően, de legalább kétszeri bőséges öntözéssel meg kell nedvesíteni. Ennek célja az, hogy a fa elkerülhetetlen alakváltozása még a beton betöltése előtt bekövetkezzék. A betont behelyezéskor 1,5 m-nél nagyobb magasságról ejteni, illetve 3 m-nél hosszabb lejtős terepen csúsztatni nem szabad. 2,0 m-nél magasabbról a beton csak tölcsérrel és betonozócsővel engedhető a munkatérre, olyan ütemben, hogy a cső mindig tele legyen.

Behelyezéskor a betont rétegekben kell elteríteni. A földnedves beton egyes rétegeinek vastagsága 15-20 cm, vibrátor alkalmazása esetén 50-70 cm, a képlékeny betoné 20-30 cm lehet. A megkevert betont a hőmérsékleti viszonyoktól függően a keverés befejezésétől számított 1/2-2 órán belül be kell dolgozni.

A beton szivattyúzása

A beton elhelyezésének egyik korszerű módja a beton szivattyúzása.  Sűrített levegővel, arra alkalmas csővezetéken nyomják a betont a megkívánt helyre. Annak értekében, hogy a beton csővezetékben legyen továbbítható, plasztifikáló szert adagolnak hozzá. A betont az elhelyezés után a szokásos módon tömörítik. (Betonszivattyú rendeléshez forduljon a HODA Beton Kft-hez)

A beton tömörítése

A betont nagy gonddal kell tömöríteni, mert a megfelelő tömörítés a beton levegőtártalmát csökkenti, tömörségét, testsűrűségét és ezáltal szilárdságát növeli. A tömörítést addig kell folytatni, amíg a beton teljes tömegében egyenletes elosztású, a lehető legtömöttebb lesz, a zsaluzást teljesen kitölti, és a vasbetéteket mindenütt szorosan körülveszi.

A képlékeny vagy öntött betont csömöszöléssel, szurkálással, a földnedves vagy képlékeny betont kézi döngöléssel, vagy vibrálással tömöritik. A betont, ha csak lehet, vibrálással tömörítsük, mert ezáltal a teljesítmény egyidejű növekedése mellett cementmeglakarítás és minőségjavulás érhető el.

A betont kézi erővel, rudakkal szurkálva csömöszölik. A szurkálás céljára mintegy 20-30 mm átmérõjü 2-6 kg tömegű vasrudat használnak. Ezt 15-20 cm magasságból sűrűn egymás mellé ejtegetik a betonba. A beton tömörítésének megfelelő voltát a felületen a finomhabarcs kiválása jelzi. A tömörödést az  oldalzsaluzat kalapáccsal ütögetése hatásosan fokozza.

A kézi döngölő, mintegy 15-20 kg tömegű 10-15 cm oldalhosszúságú négyzetes alaprajzú nyeles vaslap.

A beton vibrációs bedolgozása

A vibrációs bedolgozás lényege: a vibrálással keltett rezgések hatására a betonrészecskék egymás közti surlódása csökken. A vibrálás tartama során a beton jóval folyósabbnak mutatkozik, a benne lévő levegő és fölös víz a felszínen kiválik. Ennek következtében a beton tömörül. A rezegtetés (vibrálás) megszűntével a beton ismét megmerevedik. A vibráláshoz tű- és lapvibrátorok használhatók. A tűvibrátor beszúrás vagy lassú mártogatás útján belsőleg, a lapvibrátor a tömörítő erőt a beton felületére közvetlenül vagy a zsaluzódeszkán keresztül közvetve adja át. Az előregyártott elemek vaszsaluzatára szerelt vibrátorokat zsaluvibráloroknak nevezzük.

A tűvibrátort függőlegesen olymértékig kell a betonba szúrni, hogy az még egészen meg nem kötött, de mér egyszer tömörített alsó rétegbe is 5-10 cm-nyire behatoljon. A tűt olyan sűrűn kell beszúrni, hogy az egy-egy szúrás által vibrált betonfelületek egymást kissé átfedjék. Ez 40-80 cm távolságot jelent. Lapvibrátorral a a beton teljes felületét vibráljuk és a vibrátort közvetlenül a felületre vagy a zsaluzatra helyezzük olyan távolságban, hogy a vibrálás körülbelül 5 cm-es átfedésekkel érvényesüljön. A vibrálás annyi ideig tartson, amíg a beton a finomhabarcsot (cementpépet) felületére feladja, és a légbubborékok, jelentkezése megszűnik.

Ügyelni kell arra, hogy a vibrálást a cementpép megjelenése után megszüntessük, mert különben a cementlevet kihajtjuk a betonból, azaz túlvibráljuk. A vibrátor a vasalással ne kerüljön érintkezésbe, mert különben a már tömörített anyag a rezgő vasbetétek körül fellazul.

A beton vákumozása

A beton tömörítésére előnyösen alkalmazzák még a vákuumozást. Ennek az a lényege, hogy az elhelyezett betonból speciálisan kiképzett zsaluzaton keresztül a fölös vizet légritkítás útján elszívják. Az így tömörített betonok készítés után néhány órával kizsaluzhatók.

A beton keverése

A betonkeverés módja akkor helyes, ha a keverés befejezése után az alapanyagok egyenletesen oszlanak el. A beton nem megfelelő keverése következtében a betonminőség egyenlőtlen lesz. Ezért a betont a legnagyobb gondossággal keverjük. A beton keverését vagy kézi erővel, vagy géppel végezzük.

Kézi erővel ma már csak kisebb mennyiségű betont kevernek. Kézi keverés esetében a homokot és kavicsot a cementtel szárazon háromszori átlapátolással, majd vízzel legalább kétszeri átlapolással kell átkeverni. A vizet csak rózsás öntözővel, nem magasról, állandó keverés közben szabad adagolni. A betont nem közvetlenül a talajon, hanem pallókból, illetve fémből vagy más szilárd anyagokból készített keverőlapon kell keverni.

A gondosan végzett gépi betonkeverés sokkal egyenletesebb keveréket, azonos cementadagolással nagyobb szilárdságú betont ad, kevesebb a munkaerőigénye, olcsóbb, és végül teljesítménye sokkal nagyobb. Kényszerkeverőkben folyókeverés során a kimért cementet és adalékanyagot először szárazon kell összekeverni a keverési idő 1/5-éig. Ezután a keverési idő 2/5- ének megfelelő ideig a vizet kell egyenletesen hozzáadni, majd 2/5-éig kell keverni, amikor már minden anyag a mozgásban levő gépbe került.

Szabadonejtő keverő gépbe először a szükséges víz 1/3-át, majd a cementet és az adalékanyagot kell betölteni. A keverési idő 1/5-éig tartó keverés után a maradék vizet egyenletesen kell a dobba adagolni a keverési idő 2/5-e alatt, majd 2/5 ideig kell a keverést folytatni.

A keverési idő kényszerkeverőben legalább 4 percig,  szabadonejtő keverőben legalább 5 percig tartson. A megkevert betont a keverés helyéről a bedolgozás helyszínére a legrövidebb időn belül úgy kell szállítani, hogy szállítás közben szét ne keveredjék. A beton átrakását a szállítás során kerülni kell. A beton szétkeveredése előállhat akkor is, ha szállítás közben magasról ejtik, vagy öntik.

Beton javító anyagok

A beton egyes tulajdonságainak javítására különböző anyagokat használunk, amelyeket részben a keverővízhez adagolunk, részben a formázott és kizsaluzott, esetleg megszilárdult betont kezeljük velük.

Legrégebben alkalmazzák a kötés- és sziládsággyorsítókat. Ezeknek a gyors kizsaluzhatóság és használatba vehetőség miatt alkalmazhatjuk. Előnyösen használhatók előregyártott elemek helyszíni kötéséhez készülő betonokban, valamint hideg és fagyos időben, amikor fontos, hogy a beton a szerkezet lehűtése, illetőleg a nagyobb hideg bekövetkezte előtt lekössön a friss beton.  A kötés és a szilárdulás folyamatának gyorsítására különböző vegyszereket alkalmaznak.

Kalciumkiorid:  a betonhoz adagolva, egynapos korban mintegy 100%, hét nap után mintegy 25% a szilárdságnövekedés a kötésgyorsító nélkül készült beton szilárdságához képest. Ellentétben a hőkezeléssel, a beton végszilárdságát nem csökkenti. A kalciumkiorid és egyéb hasonló kötésgyorsítók hátránya, hogy a betonban levő acélbetétekre rozsdaveszélyesek. Ezért a vasbeton szerkezetekbe csak a megfelelő rendszabályok betartásával
szabad adagolni.

Fagygátlás szempontjából kedvező két vegyszer keveréke. A nátriumkloridot elsősorban habarcsokhoz alkalmazzák.
A légbuborékképzö anyagok szerepe az, hogy biztosítják a betonban óhatatlanul keletkező pórusok nem hajszálcsöves, hanem zárt alakját. Különböző műgyanta-féleségeket alkalmaznak erre a célra.

A vízzáróság növelésére az ásványi előfordulású bentonit alkalmas, amely a beton hosszú idejű nedvesen tartását biztosítja és a pórusokat eltömi.

A beton vegyszerekkel szembeni ellenállását biztosítja a szilikumtetrafluorid gázkezelés. A megszilárdult betont, nyomás alatt levő gázzal hozzák érintkezésbe, és ennek hatására a fe!ületi rétegekben a szabad mész vízben és savakban oldhatatlan kálciumfluoriddá alakul. Ugyanakkor aktív kovasav is keletkezik, amely a beton pórusait tömíti.

Házi betonozás

A házi betonozás alapmunkának tekinthető a családi házak építésekor. Sokszor családi program is egyúttal, hiszen a mesteremberen kívül, aki lehúzza majd a betont, különösebb szakértelmet nem igényel. Kell hozzá egy betonkeverő, 2 lapát, cement, sóder és vít, talicska és vödör és már neki is láthatunk a munkának

A beton összetétele

A beton összetételén az egy köbméter kész betonba jutó alapanyagok minőségét és tömegét értjük. A keverési arány megadja az adagolandó azon mennyiségét, melynek alapján biztosítható, hogy a bedolgozott 1 m3 beton az előírt összetételű legyen. A beton keverési arány megállapításakor figyelembe kell venni azokat a veszteségeket, amelyek a megkevert betonbán a bedolgozásig előállhatnak. Ilyenek lehetnek az esetleg elfolyt cementlé és az elpárolgott víz mennyisége.

A keverési arányt a korszerű betontechnológia tömeg szerint adja meg, és megbízható, egyenletes minőségű beton készítését csak ez teszi lehetővé. Sajnálatos módon alkalmazzák még a térfogat szerinti keverést is, ezt azonban mindinkább ki kell szorítani a gyakorlatból, mert megbízhatatlan minőségre vezet.

A beton térfogat szerinti keverőaránya

Megadja, hogy a cement térfogategységéhez hány térfogategység adalékanyagot kell hozzáadni. Cement: adalék = 1: 4 térfogatarány annyit jelent, hogy egy térfogatrész cementhez 4 térfogatrész adalékanyagot kell keverni. A térfogat szerinti keverőaránnyal a betonösszetétel kellő pontossággal nem tartható be. Ez a beton szilárdsága, tömörsége szemponjából hátrányos.

A beton tömeg szerinti keverőaránya

Ez a cement és az adalék halomsűrűség változásával szemben nem érzékeny és így jóval pontosabb, mint az előbbi. Itt például cement: homokos kavics = 1:6 tömegarány előírás azt jelenti, hogy 1 rész cementhez 6 rész homokos kavics mérendő a beton elkészítésekor. Ennek az eljárásnak alkalmazásához az építkezésen megfelelő mérőberendezésekre van szükség. A keverési arány megállapításához a betonkészítés két fontos jellemzőjét kell ismernünk: a víz-cement tényezőt és a bedolgozási tényezőt.

Víz-cement tényező.
A bedolgozott betonban az adalékanyag által elszívott vízmennyiség levonása után fennmaradó víz és a cement tömegaránya.

Bedolgozási tényező
A bedolgozási tényező a beton előállításához felhasznált adalékanyagok és a bedolgozott beton térfogatának hányadosa. A bedolgozási tényező megmutatja, hogy hány m3 homokos kavicsból, illetve összesen hány m3 különböző szemnagyságú adalékból kapunk 1 m3 betont.

A beton kötőanyaga

A beton kötőanyaga a cement. Csak a szabványelőírásoknak megfelelő cementet szabad betonkészítéshez felhasználni. valamint meg kell vizsgálni, hogy a cement hibás szálitás, raktározás miatt nem szenvedett el káros elváltozást, nem lehet csomós vagy kérges.

A betonhoz használt víz

Betonkészítéshez felhasznált víz a betonra káros anyagokat – savak, szulfátok, szerves anyagok – ártalmas mennyiségben nem tartalmazhat. A gyógyvízeket  leszámítva minden ivásra alkalmas víz ilyen. Iszapos, zavaros, de egyébként megfelelő víz (folyók és tavak vize) az iszap és anyag leülepedése után szintén felhasználható. Szines, feltünő szagú, kellemetlen ízű vagy zavaros víz és általában talajvíz, vagy gyári, szennyvíz csak megfelelő laboratóriumi vizsgálat után használható fel betonkészítés céljára. 50 °C-nál melegebb vizet még téli építkezésen sem szabad felhasználni, mert a cement kötését túlságosan gyorsítja.

A betonhoz használt adalékanyagok

A betonadalék különböző szemnagyságú szilárd anyagokból áll. Lehet természetes eredetű, (homok, homokos kavics, zúzalék, zúzott kő), vagy lehet mesterséges (darabos kohósalak). Magasépítési szerkezetek betonjához rendszerint homokos kavicsadalékot használnak. Ezt vagy bányából, vagy víz alól kotrással termelik ki. Anyaga túlnyomórészt kvarcféleség. A szemcse alakja szerint megkülönböztetünk gömbölyű adalékanyagot (például homokos kavics) és szögletes adalékot (például zúzott kő) . Az adalékanyag helyes megítélése és megválasztása rendkívül fontos a készülő beton szempontjából. Az adalékanyaggal szemben támasztott követelményeket nagymértékbéii befolyásolja a belőle készített beton rendeltetése.

Különböző módon kell a beton adalékanyag összetételét megállapítani, ha

 • cementtakarékos betont,

 • kisszilárdságú betont,

 • naqyszilárdsáqú betont,

 • naqy hajlitószilrárdságú betont,

 • kis alakváltozási hajlamú betont,

 • nagy alakváltozóképességű betont,

 • vízzáró betont,

 • vegyi hatásokkal szemben ellenálló betont,

 • fagyálló betont,

 • nagy kopási ellenállású betont

kívánunk készíteni.

Vannak továbbá olyan követelmények is, amelyeket az adalék anyagnak feltétlenül ki kell elégíteni, mert ellenkező esetben nem használható fel a betonkészítés során. Bizonyos határokon belül ugyanolyan tulajdonságú beton különböző adalékanyagból állítható elő, de a gazdaságosság és cementtakarékosság fontos követelményét szem előtt tartva, a legkedvezőbb összetételű és minőségű anyagot kell  kiválasztanunk.

Még nincs hozzászólás.
     
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
     
Menü
     
Linkek
     
SMS-Fal
     
chat
Név:

Üzenet:
:)) :) :@ :? :(( :o :D ;) 8o 8p 8) 8| :( :'( ;D :$
     
Naptár
2020. Május
HKSCPSV
27
28
29
30
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04
05
06
<<   >>
     
Hirlevél
E-mail cím:

Feliratkozás
Leiratkozás
SúgóSúgó
     
Számláló
Indulás: 2011-03-28
     
Háttérzene
     
Lábléc

Tartalom

     

Születési horoszkóp, elõrejelzés, gyermektervezés,párkapcsolati elemzés,biotérkép készítés diplomás asztrológustól.Itt!    *****    Részletes személyiség és sors analízis diplomás asztrológustól,szóban és írásban, nagyon kedvezõ áron.Ne hagyd ki! Katt!    *****    Szélessávú Honlap Debreceni ingatlanok, még több elérhetõ telefonos egyeztetés után www.simonyiingatlan.gportal.hu    *****    Támogasd adománygyûjtéseinket! Ajánld fel szervezetünknek az adód 1%-kot! Hogyan segíthetsz? Nézd meg a portálon.    *****    Érdekel az egészséges életmód, mozgás és táplálkozás? A Kit Fit oldal megnyitotta kapuit. Életmód, egészség, fitnesz....    *****    Szia! Ismered az mta nevezetû játékot? Biztos unod a folyamatos external módos gazdagrp szervereket. Nálunk a helyed!    *****    Blogom, Új olvasóit keresi. Ha Szereted a a mangákat, filmajánlót, verseket és még sorolohatnám. Akkor itt a helyed.    *****    Költöztetés bútorszállítás    *****    Mysteries of the Night ~ Az éjszaka misztériumai csak arra várnak, hogy felfedezd õket. ~ mysteriesofthenight.hu    *****    Nedves levegõ? Fõzéskor nehéz a levegõ? -- 5 kérdés a páraelszívókról -- FAVI páraelszívók    *****    Párásodik a lakás? Mentesíts okosan - FAVI páraelszívók - 5 kérdés a páraelszívókról    *****    Konyhai páraelszívók kicsit másképp, mint mások - FAVI    *****    Részletes 20-25 oldalas személyiség és sors analízis diplomás asztrológustól,ha érdekel, kattints és nézz körül nálam!!!    *****    A Hundredmoors célja az, hogy hiánycikknek számító LGBTQ+ témákkal színesítse a magyar blogszférát.    *****    A csillagjövõ asztrológia portálon,nagyon sok,asztrológiai, ezoterikus anyag valamint szoftverek találhatóak,mind Neked!    *****    A horoszkóp fontos információk összessége,rendeld meg most és 3 év elõrejelzés és egy Hold horoszkóp lesz az ajándékod!    *****    A horoszkóp a lélek tükre,fontos,hogy belenézz,ha most rendeled meg,ajándékod + 3 év elõrejelzés és egy Hold horoszkóp!    *****    Pára? Mentesíts okosan - FAVI páraelszívók - 5 kérdés a páraelszívókról - KADD IDE!    *****    Pára? Mentesíts okosan - FAVI páraelszívók - 5 kérdés a páraelszívókról - KADD IDE!    *****    Pára? Mentesíts okosan - FAVI páraelszívók - 5 kérdés a páraelszívókról